Stacja Chemiczno-Rolnicza

Oddział w Krakowie

30-134 Kraków, ul. Kołowa 3

tel./fax. (0-prefix-12) 637-04-61

tel. (0-prefix-12) 637-53-33, 637-51-23, 637-55-17Poczta elektroniczna:

sekretariat@schr.krakow.pl

ksiegowosc@schr.krakow.pl

laboratorium@schr.krakow.plWykonujemy analizy:

- gleb

- płodów rolnych

- nawozów


Opracowujemy:

- zalecenia nawozowe dla poszczególnych upraw

- mapy odczynu i zasobności gleb


Prowadzimy:

- szkolenia z zakresu nawożenia i wapnowania gleb

- doradztwo nawozowe w terenie

- badania na rzecz ochrony środowiska


Uczestniczymy:

- w lokalnych monitoringach ekologicznych

- w krajowym monitoringu żywności

- w rozwiązywaniu problemów związanych z rolnictwem 

Obsługa i utrzymanie strony:
Kompleksowa Komputeryzacja Przedsiębiorstw
“Świat Komputerów
tel. 0602-150-430
http://www.s-k.pl