Program azotanowy

 

 

PROGRAM AZOTANOWY 

Od 1 stycznia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca (Dz.U. 2018 r. poz. 1339), weszły w życie obowiązki wynikające z „PROGRAMU AZOTANOWEGO”.

Informacje dotyczące podstawowych zasad realizacji programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu znajdują się na stronie www.schr.gov.pl