Informacja dla rolników

Aktualizacja programu azotanowego

7 lutego w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2023 poz. 244)zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.01.2023 roku w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, czyli tzw. programu azotanowego. 

Zawiera ono szereg zmian, wśród których umożliwiono wcześniejsze stosowanie nawożenia wiosennego, od 1 do ostatniego dnia lutego, w zależności od przejścia średniej temperatury powietrza przez próg:

3oC dla upraw ozimych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych

5oC dla pozostałych upraw.

Wykaz powiatów, w których nastąpiło przejście tych temperatur jest publikowany i aktualizowany codziennie na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB   https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia 

 

Wsparcie Funduszu Gwarancji Rolnych

Gwarancja spłaty kredytu  z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Gwarancja spłaty kredytu

z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Czytaj więcej: Wsparcie Funduszu Gwarancji Rolnych

Zalecenia w związku epidemią Covid-19

UWAGA!

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie informuje o możliwości bezpośredniej obsługi klienta w naszej jednostce z zachowaniem rygorów sanitarnych:

  • noszenie maseczek ochronnych itp.
  • dezynfekcja rąk
  • bezpieczny odstęp między klientami

 

Równocześnie prosimy w miarę możliwości o:

  • dostarczanie próbek do badań pocztą
  • dokonywanie płatności przelewem
  • załatwianie spraw drogą telefoniczną i elektroniczną

 

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami terenowymi zgodnie z ich rejonami działania, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji i pomogą w sprawnej realizacji zlecenia.


 

 

Wspieraj polskich producentów

Wspieraj polskich producentów