ANALIZY GLEB

Podstawowym zadaniem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie są badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego.

 

BADANIE ODCZYNU GLEBY

Odczyn gleby wskazujący na stopień jej zakwaszenia jest jednym z podstawowych czynników pośrednich warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Rośliny uprawne plonują najlepiej pod warunkiem, że rosną w glebie o optymalnym dla nich zakresie odczynu.

Odczyn gleby jest jednym z podstawowych czynników limitujących dostępność makro i mikroelementów dla roślin, wpływa na środowisko glebowe i żyjące w glebie mikroorganizmy, a przez to na jakość i tempo powstawania w glebie próchnicy, oraz procesy uwalniania składników pokarmowych z przyoranych nawozów naturalnych i organicznych.

W prawidłowej agrotechnice, przed stosowaniem nawożenia nawozami mineralnymi lub naturalnymi powinno zostać wykonane badanie odczynu gleby.

W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego pH w stosunku do wymagań planowanej uprawy, należy unormować odczyn poprzez wapnowanie.

Dla potrzeb doradztwa nawozowego odczyn gleby oznaczony jest w roztworze chlorku potasu (pH w KCl), co pozwala określić dawkę wapnia przy zabiegach odkwaszających glebę.

 

BADANIE ZASOBNOŚCI GLEB W MAKROELEMENTY

Makroelementy to pierwiastki należące do grupy składników pokarmowych roślin. Stanowią one nie mniej niż 0,1% suchej masy, poza trzema pierwiastkami biogennymi, czyli węglem, tlenem i wodorem. Pełnią one głównie plonotwórczą funkcję w roślinie.

- Badanie podstawowe obejmuje oprócz stopnia zakwaszenia, określenie zawartości podstawowych składników pokarmowych roślin - fosforu, potasu i magnezu. Jest to najczęściej wykonywany rodzaj analiz.

- Coraz częściej wykonywane jest badanie zasobności gleb w azot mineralny przed ruszeniem wegetacji, dla oceny potrzeb nawożenia danej uprawy azotem.

- Wykonuje się badania zawartości siarki oraz wapnia dla potrzeb nawozowych niektórych roślin uprawnych.

 

BADANIE ZASOBNOŚCI GLEB W MIKROELEMENTY

Stosowanie mikroelementów w produkcji roślinnej nie powoduje tak dużych przyrostów plonów jak w przypadku stosowania makroelementów, lecz pełnią one w roślinie liczne funkcje fizjologiczne, które można określić jako kontrolne i regulacyjne.

Najważniejsze z nich to bor, mangan, miedź, cynk, żelazo i molibden. Najczęściej badane są gleby na których planowana jest uprawa rośli wrażliwych na niedobór któregoś z tych mikroskładników.