HISTORIA AGROCHEMICZNEJ DZIAŁALNOŚCI W MAŁOPOLSCE

Za początek działalności w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań chemicznych dla potrzeb praktyki rolniczej w Krakowie należy uznać powołanie w 1902 r. Zakładu Rolniczo Doświadczalnego. Placówka ta zajmowała się badaniem i oceną gleb, pasz, mleka, nasion i nawozów, a także prowadziła doświadczenia rolnicze i doradztwo na obszarze zachodniej Małopolski.

W okresie międzywojennym kontynuację działalności typowej dla stacji chemiczno-rolniczej prowadziła Pracownia Chemiczna Zakładu Rolniczego Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykonywano w niej analizy dla rolnictwa z rejonu województw krakowskiego i kieleckiego.

Po II wojnie światowej w 1945 r. w Krakowie, pod kierownictwem prof. T. Lityńskiego rozpoczęła działalność Stacja Chemiczno-Rolnicza, zlikwidowana w 1947 r. i ponownie powołana w 1950 r. W 1951 r. wszystkie ówcześnie działające Stacje zostały włączone do powstałego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W 1952 r. Krakowska Stacja Chemiczno-Rolnicza została przeniesiona do Gorzowa Wielkopolskiego.

W 1954 roku, na mocy Uchwały Prezydium Rządu, powołano w każdym z 17 województw stacje chemiczno-rolnicze, od 1956 r. podlegające Wojewódzkim Radom Narodowym jako wojewódzkie stacje chemiczno-rolnicze.

Po reformie administracyjnej w 1975 r. utworzono 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, podporządkowanych dyrektorowi IUNG w Puławach i obejmujących od 2 do 4 nowoutworzonych województw. Krakowska Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza działała na obszarze województw krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego.

W 1992 r. na mocy zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Krakowska Stacja wraz z innymi, została przekształcona w oddział Stacji Chemiczno-Rolniczej z siedzibą w Wesołej pod Warszawą. 

Obecne usytuowanie prawne i administracyjne Stacji oparte jest na zarządzeniu nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. powołującym Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Warszawie oraz 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, w tym Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Krakowie z określonym niezmienionym terytorialnym zasięgu odpowiadającym dawnym województwom krakowskiemu, tarnowskiemu i nowosądeckiemu, tj. obecnie części województwa małopolskiego i podkarpackiego.