Pobieranie i transport próbek

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie wykonuje badania chemiczne gleb, materiału roślinnego, nawozów dostarczonych bezpośrednio do laboratorium,
lub za pośrednictwem naszych specjalistów terenowych obsługujących poszczególne rejony działania.

W przypadku samodzielnego pobrania i transportu materiału do analizy koniecznie należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami pobierania i zabezpieczenia próbek.