Informacje organizacyjne

Okręgowa Stacja Chemiczno–Rolnicza w Krakowie podlega Krajowej Stacji Chemiczno–Rolniczej. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, (Dz.U. Nr 147, poz. 1033) oraz  Zarządzenia nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej i Okręgowych Stacji Chemiczno–Rolniczych (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 12 z dnia 30 kwietnia 2004r.) jako jednostka budżetowa.

Terytorialny zakres działania Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej  w Krakowie określa Załącznik do Zarządzenia Nr 17  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. “Terytorialny zasięg działania okręgowych stacji chemiczno–rolniczych”.

Działalność Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie oparta jest o „Wewnętrzny regulamin organizacyjny okręgowych stacji chemiczno-rolniczych” z dn. 12 lipca 2006r. nadany przez Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej ( Zarządzenie Nr 13/2006 Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej).