Informacje dla klientów

Laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie wykonuje analizy chemiczne dostarczonych próbek gleb, nawozów, pasz, płodów rolnych, części wskaźnikowych roślin.

W przypadku samodzielnego pobierania próbek, należy zapoznać się z odpowiednimi  instrukcjami poboru i wypełnić odpowiedni formularz zlecenia, a także zapoznać się z informacją o ochronie danych osobowych.

Pobrany materiał należy dostarczyć za pośrednictwem specjalisty terenowego lub  osobiście do pokoju przyjęcia próbek znajdującego się w siedzibie Stacji na pierwszym piętrze w pokoju 113 w godzinach od 700 do 1300.

Osoby zmotoryzowane, na czas załatwiania spraw w OSChR mogą skorzystać z parkingu wewnątrz obiektu. Można także odpowiednio zabezpieczone i oznaczone próbki wysłać pocztą na adres Stacji.


Wszelkie informacje szczegółowe udziela personel pokoju przyjęcia próbek - tel. 12 637 53 33 wewn. 32