Badania roślin

Laboratorium Stacji wykonuje analizy materiału roślinnego

- dla potrzeb doradztwa nawozowego badanie aktualnego stanu odżywienia roślin i określenie uzupełniającej dawki nawozów do nawożenia dolistnego roślin

- badanie składu i wartości pokarmowej pasz gospodarskich

- badania produktów roślinnych i ocena ich przydatności do celów konsumpcyjnych, zwłaszcza określenie zawartości azotanów i metali ciężkich.