Opracowanie planów nawożenia

Program azotanowy

Od 1 stycznia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1339) weszły w życie obowiązki wynikajace z „PROGRAMU AZOTANOWEGO”.

Informacje dotyczące podstawowych zasad realizacji programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu znajdują się na stronie www.schr.gov.pl