Badania nawozów

W laboratorium OSChR w Krakowie wykonywane są badania:

- składu chemicznego nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych

- składu chemicznego osadów ściekowych i innych substancji służących do użyźniania gleb

- badania nawozów mineralnych na potrzeby urzędowej kontroli jakości oraz na zlecenie zainteresowanych podmiotów.