Usługi Specjalistów Terenowych

 

Opłaty za usługi wykonywane przez specjalistów terenowych. (kwoty zł. brutto)

 L.p.  Prace terenowe  cena
1. Pobieranie próbek gleby - warstwa wierzchnia 18,75
2. Pobieranie próbek gleby: warstwa orna plus podglebie 37,49
3. Pobieranie próbek gleby: warstwa orna plus podglebie plus warstwa głębsza 56,24
4. Pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszy 37,49
5. Pobieranie próbki nawozu 79,98
6. Pobieranie próbki osadu ściekowego 104,97
7. Pobieranie próbki nawozów naturalnych stałych 104,97
8. Pobieranie próbki nawozów naturalnych płynnych 209,95
9. Pobieranie próbki nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych 104,97