Badania gleb dla doradztwa rolniczego

 
Opłaty za wybrane pozycje (kwoty zł. brutto)
 
 L.p.  A/ Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego

 Opłata 

1. Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez) (poz.271) 13,12
2. Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych (pH, N, P, K, Mg, Ca, Cl, Na, zasolenie) (poz. 272) 52,48
3. Badanie zawartości mikroelementów: Cu, Zn, Mn, Fe (poz. 273) 34,99
4. Badanie zawartości mikroelementów: Cu, Zn, Mn, Fe, B (poz. 274) 52,48
5. Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb: ogrodniczych (poz. 308); sadowniczych (poz. 311) 18,75
6. Opracowanie zalecenia nawozowego z dodatkowymi oznaczeniami mikro, m.c. (poz.322) 37,49
7. Opracowanie zalecenia nawozowego rolnego (poz. 304) 8,75
8. Ustalenie zalecanej dawki wapna na podstawie wyników badań pH (poz. 321) 2,13
9. Opracowanie wyników badań (poz. 303) 3,75
10. Zalecenie nawozowe w formie broszury (poz. 312) 8,75
11. Badanie azotanów w materiale roślinnym (poz. 86; 87; 133) 59,36
12. Badanie N_min - 0-60 cm (1 próbka x 2 poziomy) (poz.275) 28,12
13. Badanie N_min - 0-90 cm (1 próbka x 3 poziomy) (poz. 314) 42,48
14. Oznaczenie próchnicy met. Tiurina (poz. 3; 9) 34,96