Badanie obornika

Opłaty za poszczególne pozycje usługi (kwoty zł. brutto)

 
 L.p.  BADANIE OBORNIKA  Opłata należna
1. Pobranie próbki (poz. 294) 104,97
2. Przygotowanie próbki do analizy (poz.138) 6,25
3. Preparatyka (poz. 139) 43,74
4. Oznaczenie pH (poz.142) 6,25
5. Mineralizacja (poz.149) 49,99
6. Oznaczenie zawartości azotu (poz.150) 18,75
7. Oznaczenie fosforu (poz.152) 12,50
8. Oznaczenie potasu (poz.153) 6,25
9. Oznaczenie wapnia (poz.154) 6,25
10. Oznaczenie magnezu (poz.156) 12,50
  Razem 267,45