Cennik usług skrócony

Opłaty za usługi świadczone przez

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Krakowie

w zakresie badań agrochemicznych*

 L.p.  Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego

 kwota zł brutto

1  Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez) (poz.: 271) 13,12
2  Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych (odczyn, zasolenie, zawartość   azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, chlorków) (poz.: 272) 52,48
3  Badanie zawartości mikroelementów: 
    - oznaczanie zawartości miedzi, cynku,manganu, żelaza (poz.: 273) 34,99
 - oznaczanie zawartości miedzi, cynku, manganu, żelaza i boru (poz.: 274) 52,48
4  Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych (poz.: 308) 18,75
5  Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb sadowniczych (poz.: 311) 18,75
6  Opracowanie zalecenia nawozowego rolnego (poz.: 304) 8,75
7  Badanie pH w KCl w celu wydania ZDW - Ogólnopolski   program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie (poz.:277) 8,01
8  Ustalenie zalecanej dawki wapna na podstawie aktualnych wyników badań   pH, wykonanych w latach poprzednich lub w ramach badań odczynu i   zasobności gleby (poz.:321) 2,13
9  Zalecenie nawozowe w formie broszury (poz.: 312) 8,75
10  Oznaczenie próchnicy met. Tiurina (poz. 3; 9) (jeżeli razem z makroel.) 34,36
11  Oznaczenie próchnicy met. Tiurina (poz.: 1; 3; 9) (bez makroel.) 40,61
12  Oznaczenie S-SO4 (poz.: 3; 35)  (jeżeli razem z makroel.) 46,86
13  Oznaczenie S-SO4 (poz.: 1; 3; 35) (bez makroel.) 53,11
14  Badanie N_min - 0-60 cm (1 próbka x 2 poziomy) (poz.275) 28,12
15  Badanie N_min - 0-90 cm (1 próbka x 3 poziomy) (poz. 314) 42,48
16  Oznaczenie wapnia (Ca) (poz.: 61; 64) (jeżeli razem z makroel.) 12,50
   Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych w glebie
1  Przygotowanie próbki do analizy (poz.: 1) 6,25 
2  Preparatyka 2 mm (poz.: 2) 3,12
3  Preparatyka <2mm (poz.: 3) 9,37 
4  Oznaczenie pH (poz.: 3) 6,25
5  Oznaczenie suchej masy (poz.: 4) 15,62
6  Mineralizacja (poz.: 37)  49,99 
RAZEM 90,60 
7  Oznaczenie miedzi (Cu) (poz.: 38)  18,75
8  Oznaczenie cynku (Zn) (poz.: 39) 18,75 
9  Oznaczenie ołowiu (Pb) (poz.: 42) 56,24 
10  Oznaczenie kadmu (Cd) (poz.: 43)  56,24
11  Oznaczenie niklu (Ni) (poz.: 45) 56,24 
12  Oznaczenie chromu (Cr) (poz.: 44) 56,24 
13  Oznaczenie rtęci (Hg) (poz.: 36) 56,24 
RAZEM 409,30

 

Badanie materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego
1  Oznaczanie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w   częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania (poz.: 280)  83,73
2  Oznaczanie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + jednego   mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania (poz.:281) 99,97 
 Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania (poz.: 283) 168,71 
4  Badanie azotanów w materiale roślinnym (poz.: 86; 87; 133) 59,36 

 

Prace terenowo-kartograficzne
1  Pobieranie próbki gleby - warstwa orna (poz.: 287)  18,75
2  Pobieranie próbki gleby - warstwa orna + podglebie (poz.: 288) 37,94 

*Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia 2008 r (Dz.U. nr 29 poz. 174) oraz z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z dn. 11.09.2014 r. poz. 1210).
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 177 poz. 1054 z 2011r.