Aparatura współfinansowana ze środków UE

 

       UEnowy                                                                                                                                                      PROW nowy       

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

      Operacja mająca na celu zakup aparatury laboratoryjnej do badań gleby w monitoringu PROW 2014 -2020,  współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

.

 

         UEnowy                                                                                                                                                      PROW nowy       

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup urządzeń dozujących związany z realizacją monitoringu gleb w ramach PROW 2014 -2020,  współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

.
.

          UEnowy                                                                                                                                                       PROW nowy

 
.
.
 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 
Operacja mająca na celu zakup zestawów aparatury laboratoryjnej współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.
.
.
 
 
.
.

          UEnowy                                                                                                                                                       PROW nowy

 
..
.
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 
Operacja mająca na celu zakup młynów glebowych związany z realizacją monitoringu gleb w ramach PROW 2014-2020, współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.