Articles

Do góry

Zalaczniki

Zalacznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty
Zalacznik nr 2 do SWZ Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udziau w postepowaniu
Zalacznik nr 3 do SWZ Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego
Zalacznik nr 4 do SWZ Oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowe
Zalacznik nr 5 do SWZ Wykaz wykonanych robot budowlanych
Zalacznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Zalacznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamowienia
Zalacznik nr 8 do SWZ Przedmiar robot
Zalacznik nr 9 do SWZ STWIORB
Zalacznik nr 10 do SWZ Oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
Zalacznik nr 11 do SWZ Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby
 
 
Powered by Phoca Download